FLUORYD

Fluoryd stał się ostatnimi czasy prawie synonimem przekleństwa. Ale to właśnie on razem z fluorem, prostszą formą minerału, są dzisiaj uznawane za jeden z kluczowych elementów śladowych.

Fluor w organizmie zwierząt zaobserwował po raz pierwszy Gay-Lussac w roku 1805. Jednak dopiero ostatnie badania potwierdziły, że niewielkie ilości fluoru są niezbędne do wzrostu szczurów, oraz że dieta o niskiej zawartości tego elementu powoduje niższą płodność i anemię u samic myszy.

Śladowe ilości fluoru znajdujemy w tkankach człowieka, zwłaszcza w gruczole tarczycy, skórze, zębach i kościach. Sam ten fakt nie dowodzi jeszcze, że fluor jest dla nas ważny, mógłby przecież być substancją szkodliwą. Coraz częściej przeważa jednak opinia, że jest on potrzebny człowiekowi tak samo, jak zwierzętom. Opinię tę wzmocnił raport stwierdzający, że fluor zwiększył gęstość kości u osób cierpiących na osteoporozę (zobacz rozdział o wapniu).

Wiemy również, że organizm absorbuje pewne ilości fluoru z jedzenia i picia. Część odkłada się w kościach i zębach, które jeszcze nie przebiły się przez dziąsła. Więcej fluoru odkłada się w okresie wzmożonego wzrostu, w dzieciństwie.

Dzisiaj nie znamy jeszcze większej ilości szczegółów na temat roli fluoru. Spór wokół fluorydu, nazwa przyjęta dla fluoru zawartego w jedzeniu i płynach, nie dotyczy pytania, czy fluor jest człowiekowi potrzebny, ale czy jego dostanie się do organizmu jest pożyteczne czy szkodliwe.

Zdolność fluoru do zahamowania lub nawet zatrzymania próchnicy zębów człowieka zaobserwowano po raz pierwszy w późnych latach trzydziestych. W jaki sposób tego dokonuje, nie wiemy do dzisiaj. Być może wyjaśnienie tkwi w tym, że jest on składnikiem szkliwa i może je wzmocnić przed atakiem kwasów bakteryjnych. Jest też możliwe, że jest tak szkodliwą substancją dla bakterii, że nie mogą się w jego obecności rozwijać. Dodatkowy fluor bardziej przydaje się zębom młodym. W pełni rozwinięte zęby pobierają go znacznie mniej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>