KRZEM

Zadziwiające, że ten prawie nieznany minerał tworzy ponad czwartą część powierzchni ziemi. Nie ustalono jeszcze czy krzem jest niezbędny człowiekowi, choć wiadomo, że niezbędny jest zwierzętom. Jak dotychczas wiemy, że krzem jest obecny oraz, że może być ważny dla tkanki łączącej stawy z innymi organami. Wiemy też, że krzem, podobnie jak wapń, odgrywa pewną rolę w budowie kości młodych zwierząt. Podawanie krzemu kurczakom, które normalnie mają go mało, zwiększa wzrost ich o około 25-50%. Zaobserwowano, że poziom krzemu w niektórych naczyniach sercowych – w aorcie – szczurów i królików spada gwałtownie wraz z wiekiem zwierząt.

Użycie krzemu jako dodatku do produktów żywnościowych wyklucza praktycznie jego niedobór. Związki krzemu zapobiegają zlepianiu się produktów i uniemożliwiają nadmierne pienienie. Jego nadmiar w powietrzu w pobliżu kopalń i kamieniołomów jest przyczyną krzemozy (silikozy), bardzo niebezpiecznej i często śmiertelnej choroby zawodowej ludzi tam pracujących.

Okoliczności i symptomy niedoboru. U człowieka nieznane. U kurcząt spowolnienie wzrostu, zaburzenia formacji kostnych i w rezultacie atrofia narządów. Terapeutyczne użycie krzemu. Nieznane. Źródła krzemu. Nieoczyszczone płatki są jego najlepszym źródłem. W produktach pochodzenia zwierzęcego jest go niewiele. Piwo zawiera nasycony roztwór krzemu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>