MOLIBDEN

Uznanie tego metalu za jeden z podstawowych elemetów śladowych opiera się na wiedzy, że jest on składnikiem wielu enzymów. Niewiele jednak wiemy o jego funkcji. Jeden z systemów enzymatycznych, zwany ksantyną, może być związany z metodą odzyskiwania przez organizm żelaza z pewnych jego związków. Niedobór molibdenu może mieć związek z zaopatrzeniem organizmu w żelazo.

Wiemy, że ten sam układ enzymatyczny jest odpowiedzialny za rozłożenie pewnych protein na kwas moczowy. Jest to normalny i potrzebny proces. Nadmiar kwasu moczowego prowadzi jednak do dny, uformowania się w przewodzie moczowym kamieni z kwasu moczowego i zwiększonego ryzyka chorób serca. Jedyny związek pomiędzy tą sytuacją a molibdenem jaki znamy, to pewne społeczeństwo w Armenii, w której niespotykanie wysoki współczynnik dny (skazy moczanowej) pokrywał się z niespotykanie wysokim poziomem molibdenu w glebie.

Dzienny napływ molibdenu do organizmu tych ludzi wynosił około 10-15 mg. Ilość tą uważa się więc za nadmiar. Nie wiemy jednak, jaka ilość byłaby idealna. Pomiary jego zawartości i napływu w różnych miejscach tak bardzo różnią się między sobą, że widzimy jedynie jak wiele zależy od jego zawartości w glebie. Za normalną uważa się dzienną dawkę rzędu 1/2-2 mg molibdenu.

Okoliczności niedoboru. Gleby piaszczyste i kwaśne dają zboża o niskiej zawartości molibdenu. Duża zawartość miedzi w naszej diecie lub glebie eliminuje molibden i odwrotnie. Nieznane, za wyjątkiem jednego. Dzieci z rejonów o dużej zawartości molibdenu w glebie, jak stwierdzono, mają mniej dziur w zębach, niż ich rówieśnicy z rejonów o niskiej zawartości molibdenu w glebie. U zwierząt także zaobserwowano ten anty-próchniczy efekt.

Jak uzyskać odpowiednią ilość molibdenu. Nie można zaplanować „dostaw”. Z trzech powodów. Po pierwsze, nie wiemy, ile potrzebujemy. Po drugie, jego zawartość w tym samym produkcie pochodzącym z różnych regionów będzie się zasadniczo różnić. Po trzecie, molibden bardzo ciężko poddaje się pomiarom.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>