Rola witamin w organizmie człowieka

Rola witamin w organizmie człowieka jest nieoceniona i bez nich nie będzie on potrafił funkcjonować prawidłowo. Nie potrzeba ogromnych pokładów witamin by utrzymać daną osobę przy zdrowiu, już niewielka ich ilość jest w stanie utrzymywać organizm w dobrej formie. Te substancje są niezmiernie istotne podczas przemiany materii, którą można również spotkać pod nazwą metabolizm. Zadanie witamin skupia się na kontroli skomplikowanych reakcji biochemicznych, które mają miejsce w naszym organizmie. Wspomniane reakcje związane są z rozkładem związków, które trafiają do organizmu wraz z jedzeniem na mniej skomplikowane elementy. Dotyczą one również syntezy owych elementów w związki wyższego rzędu. Metabolizm to bardzo złożony proces, którego istota polega na przetwarzaniu pożywienia na składniki odżywcze (inaczej białka), tłuszcze, węglowodany i całą masę innych składników. W trakcie przemiany materii jedzenie jest trawione by później mogły zajść przemiany organiczne. Kolejnym etapem jest powstanie budulca za sprawą, którego mogą wykreować się nowe makrocząsteczki lub taki budulec służy w charakterze źródła energii. Jak widać witaminy są bardzo potrzebne w naszym organizmie i bez nich nie moglibyśmy funkcjonować tak jak należy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>