Symptomy niedoboru wapnia

Brak wapnia hamuje wzrost u dzieci, w ekstremalnych przypadkach może to powodować krzywicę, powszechną w miastach brytyjskich przed II wojną światową. Dotyczyło to zwłaszcza miast, ze względu na utrudniony dostęp do światła słonecznego, dostarczającego witaminę D, która z kolei ułatwia absorpcję wapnia. Dzieci w miastach miały też na ogół uboższą dietę.

U ludzi starszych brak wapnia prowadzi do osteoporozy, kruszenia kości spowodowanego brakiem protein i wapnia. Stają się w ten sposób podatne na pęknięcia. Schorzenie to spowodowane jest także długotrwałym używaniem lekarstw, zwłaszcza steriodów takich jak kortyzan, które powodują utratę wapnia. Związek pomiędzy wapniem a hormonami jest więc oczywisty i uwidacznia się zwłaszcza u kobiet po menopauzie. Zaprzestanie produkcji estrogenu idzie tam ręka w rękę ze wzrostem osteoporozy.

Osteoporoza powoduje słabość i zmniejszenie się masy kostnej. Jest to cecha starzenia, która powoduje kurczenie się i zmiany formacji kostnych, takich jak „wdowi garb”. Niestety ani dodatkowe dawki wapnia, ani estrogenu nie powodują zatrzymania się osteoporozy z wiekiem. Być może jest to skutek braku witaminy D, spowodowany brakiem należytej ilości światła słonecznego lub jej brak w jedzeniu.

Brak ruchu także powoduje osteoporozę. Jak już wspomnieliśmy, brak aktywności fizycznej powoduje zwiększoną utratę wapnia. Najlepiej zapobiega jej utrzymywanie stałej aktywności, odpowiednia ilość wapnia, witamina D i dobre odżywianie.

Innymi symptomami braku wapnia są nerwowe spazmy i skurcze. Jest to związane z faktem, że funkcją wapnia jest przesyłanie informacji wzdłuż nerwów mięśniowych. Skurcze twarzy, słabość mięśni i inne symptomy mięśniowo-nerwowe są często oznaką niedoboru wapnia.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>