Utracone od samego początku

Obróbka zaczyna się dziś często jeszcze przed żniwami. Stałe naciski na utrzymanie niskich cen żywności zmusiły farmerów do wdrożenia nowych technik, pozwalających wyprodukować więcej na mniejszym obszarze i przy niższych kosztach. Jednym z efektów jest stale wzrastająca tendencja do zastępowania gospodarstw mieszanych specjalistycznymi, gdzie tą samą ziemię obsiewa się co roku tym samym rodzajem zboża.

Gleba zawiera elementy, którymi odżywiają się rośliny. Przy hodowli różnych zbóż potrzebujemy różnych elementów. Jeśli jednak co roku wysiewamy to samo zboże, zapasy tego minerału w ziemi wyczerpują się. Farmerów zaś nie stać już na pozostawienie nieobsianego pola do czasu, aż nie odzyska ono swych naturalnych minerałów. Zamiast tego używa się wyprodukowane i odpowiednio dobrane przez człowieka nawozy, które zawierają odpowiednie substancje odżywcze zapewniające oczekiwane plony.

Ale, tak samo jak w przypadku ludzi, możemy zignorować elementy, na które zapotrzebowanie jest znikome. W przeciwieństwie do witamin rośliny nie mogą same wyprodukować minerałów. Jeśli nie dostarczy ich gleba ani nawozy, to nie będzie ich w produkcie końcowym. Niezależnie czy chodzi o zboże, warzywo czy owoc.

Nie zbadano dotąd dokładnie zmian w składzie minerałów w tych produktach. Tam jednak, gdzie takie badania przeprowadzono, wyniki nie są optymistyczne. Nasze podstawowe źródła minerałów – takie jak marchewka – nie mogą nam ich dostarczyć, bo nie zawiera ich wyprana z minerałów gleba.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>