Witaminy

Są to wszelakiej maści związki organiczne, jakie są niezbędne do tego by ludzki organizm mógł pracować tak jak powinien, bez żadnych komplikacji. Witaminy nie są zdefiniowane przez jedną grupę i posiadają różnorodny skład chemiczny. Są takie witaminy, które skonstruowane są z jednorodnych cząsteczek oraz takie, które w swoim składzie mają różnorakie substancje chemiczne i są to np. witamina K, witamina B jak i również witamina D. Niektóre z tytułowych substancji to kwasy (witamina C – kwas askorbinowy), pozostałe to pochodne kwasów (witamina PP – amid kwasu nikotynowego). Istnieją także takie, które wchodzą w obręb grupy alkoholi, ale takich cechujących się dużą masą cząsteczkową (witamina A). Sprawa wygląda z nimi tak, że mimo tego, że nie należą do materiału budulcowego ani nie dostarczają energii, są niezbędne dla prawidłowej pracy organizmu człowieka. Czemu tak jest? Otóż jako biokatalizatory regulują wiele aspektów związanych z komórkowym metabolizmem. Jeśli dany człowiek zaniedba sprawę witamin i doprowadzi do ich niedoboru może wywołać różne choroby. Brak odpowiedniej ilości w organizmie takich witamin jak witaminy C prowadzi do szkorbutu, witaminy A do ślepoty, witaminy D do krzywicy, a w przypadku niedoboru witaminy B1 o choroby beri beri.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>